Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai
Tinklapis kūriamas

1918 metų signatarų
genealogijos ir genealoginiai medžiai


Sumanėme pagerbti Valstybės atkūrimo signatarus, parengdami gerai  dokumentuotus jų genealoginius medžius.

Žadame baigti Lietuvos
šimtmečio metais - 2018

Projektą apsiėmė vykdyti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.
Projekto koordinatorė
Sigita Gasparavičienė

A.Baškys, R.Bimba, V.Botyrius, R.Bukauskaitė, S.Gasparavičienė, G.Grina, L.Gryva, V.Jonikas, R.Junkienė, V.Kučas, Lana Donets-Florey, N.Novikova, I.Makauskytė, A.Musteikienė, K.Tracevskis, A.Žarskus, S.Žaldokas.

Tikimės rėmimo, bet dirbame
skatinami patriotizmo...

Jūsų SMS dovana svetainei

Užsisakykite svetainės talpinimą

SKATINAME

prisidėti ir kitus patyrusius genealogijų paieškose istorikus-genealogus.

1918 metų SIGNATARAI:

 

Saliamonas Banaitis
Jonas Basanavičius
Mykolas Biržiška
Kazimieras Bizauskas
Pranas Dovydaitis
Steponas Kairys
Petras Klimas
Donatas Malinauskas
Vladas Mironas
Stanislovas Narutavičius


Alfonsas Petrulis
Antanas Smetona
Jonas Smilgevičius
Justinas Staugaitis
Aleksandras Stulginskis
Jurgis Šaulys
Kazimieras Šaulys
Jokūbas Šernas
Jonas Vailokaitis
Jonas Vileišis

 

 

 

 

Norintiems dalyvauti projekte

rašyti projekto vadovei S.Gasparavičienei, tel. 8 687 11 371

laikrastis

SIGNATARŲ NAMAI


Signatarų namai (anksčiau buvo vadinami kaip Štralio namas) – istorinis Lietuvos paminklas Pilies gatvėje, Vilniuje, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas.

Po 1748 m. ir 1749 m. Vilnių siaubusių gaisrų namas atstatytas, užstatytas trečias aukštas ir iki 1789 m. priklausė bažnyčiai. Vėliau pastatas atiteko pasauliečiams: jame buvo auksakalio dirbtuvė, plataus asortimento parduotuvė, veikė smuklė. XIX a. antroje pusėje namą įsigijo Karlas ir Juzefa Štraliai.

Daugiau

KAMBARYS, kuriame buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas


1928-02-16 laikraštis "Lietuvos aidas" išleido priedą, skirtą dešimties Nepriklausomosios Lietuvos gyvenimo metų sukaktuvėms paminėti.
Trečiame puslapyje yra įdėta kairėj esanti fotografija. Gal būt tai vienintelė išlikusi tuometinį kambario vaizdą įamžinusi nuotrauka, minima Signatarų namų ekspozicijos apraše...

Daugiau

1919 metais


1919